Første side Tilbage Næste Sidste side Oversigt Tekst

Noter:


I praksis bruger vi den logaritmiske inddeling til hverdag, måske uden at vide det. Vores opfattelse af lyd og lys er ikke lineær. Tænk f.eks. på et klaver. Hver oktav er en frekvensfordobling. Hver gang en guitarstreng halveres får vi den dobbelte frekvens. Igen systemet med 1,2,4,8.....Prøv at tænde nogler lamper med samme lysstyrke. Forkellen fra 1 til 2 lamper føles ikke som det dobbelte lys, der skal måske 4 lamper til før det opfattes som en fordobling af lysstyrken. Hvis vi hæver lydstyrken med 6 dB føler nogle mennesker det som en fordobling, med i virkeligheden har vi øget effekten 4 gange. Ude i byen har jeg hørt om mennesker som skulle have 10dB for at føle det som en fordobling af lydstyrken, altså en 10 dobling af effekten.