U-U-gruppen kanotur 1

Kanotur med Thorvaldsen d. 3. august 2011

Vi mødtes på Nørreport ved middag. Vi udgjordes denne onsdag af en kvartet af oplevelsestørstige Thorvaldsenbrugere nærmere bestemt Eivind, Birgitte, Mikaela og Martin. Vi startede med at tage toget til Sorgenfri. Herfra gik vi ad Prinsessestien mod Nybro kanoudlejning, en strækning gennem ferskvandsmarsk og over et par maleriske træbroer. Vel ankommet måtte vi vente i en kø, der truede med at sætte vores tålmodighed på en prøve, indtil Birgitte tog pagajen i den anden hånd, og skaffede os den opmærksomhed som det manglede nummersystem ikke magtede.

Heldigvis kunne vi derfor kort efter borde 2 fine kanoer med træriste i bunden, og så skulle færdighederne jo prøves. Det gik fint og i et adstadigt tempo padlede vi - Birgitte og Mikaela, Eivind og Martin - væk fra Nybro og i retning af Lyngby sø. Efter ½ times sejlads tog vi et skarpt venstresving og satte kursen mod Lyngby Åmose, et biologisk mikrokosmos, hvor ænder og insekter var konger og Thorvaldsenbrugere var glade amatører ud i kunsten at begå sig hjemmevant. Som en fjern fætter til Everglades i Florida, virkede denne habitat at understøtte et økosystem, de fleste nok nærmere vil forbinde med Sverige, og den uplejede fauna forstærkede indtrykket af dette. Vi gjorde landgang og navngav dette vort nyvundne nirvana: Den selvstændige Republik Lille Thorvaldsen.

Da vi igen nåede tilbage til Nybro, havde vi lige lidt tid til at sejle ind på Bagsværd sø også. Her lavede vi en flåde, og gav os til at iagttage nogle af de mere seriøse "padlere" og andre medlemmer af roklubber, der hastede forbi. Så var det tid til at finde bådudlejningen igen, og med en sidste hilsen fra vejrguderne i form af en smule modstrøm, blev vi mindet om, at vi egentlig havde fundet en ganske dejlig dag at tage et sommerligt favntag med nordsjællands våde elementer på.

På vej tilbage i toget var vi enige om, dagen havde været vellykket, og at man måske kunne overveje at arrangere en lignende udflugt igen.

UUGruppen